Przepisy wewnętrzne Spółdzielni

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal” w Krakowie

Do przeglądania plików PDF polecamy program Foxit Reader.

Wykaz regulaminów obowiązujących w Spółdzielni Mieszkaniowej "Budostal" w Krakowie

Pliki w formacie MS Word.