Kontakt, dane

Biuro Zarządu Spółdzielni:
os. Centrum E 16/1

31-934 Kraków
tel. 012 644 07 59
tel. 012 643 19 91
e-mail: smbudostal@op.pl

 

Skład Zarządu Spółdzielni:

Prezes Zarządu:

mgr inż. Maria Golińska

Pełnomocnicy Zarządu:

Regina Kukułka
Karolina Nowicka

Przewodnicząca Rady Nadzorczej:
    Bożena Kwater,

Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej:
    Michał Rudziński,

Sekretarz Rady Nadzorczej:
    Jerzy Chrzanowski, 

Członkowie :
    Jacek Barłowski,
    Paweł Buksa.

...czas pracy biura Spółdzielni:

...godziny przyjęć stron:

 

Rada Nadzorcza pełni dyżury w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 16 - 17  w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Budostal" 31-934 Kraków os. Centrum E 16/1

 

Ważne dane:

NIP: 675-000-70-50
REGON: 000990540
Nr konta: 10102028920000570200174144