Spółdzielnia Mieszkaniowa Budostal

Spółdzielnia działa na terenie osiedla Centrum E w dzielnicy Krakowa Nowej Hucie. Osiedle, zaprojektowane przez dr. arch. Romuald Loeglera, powstało w latach 1988 - 1995, zaś jego architektura reprezentuje styl postmodernistyczny. Położone w bezpośrednim sąsiedztwie Placu Centralnego, od południa sąsiaduje z Łąkami Nowohuckimi, zaś od zachodu z Nowohuckim Centrum Kultury.


SM „Budostal” ogłasza przetarg nieograniczony na:

wymianę wodomierzy w ilości 711 sztuk na os. Centrum E w Krakowie

Informacje dotyczące przetargu zawarte są w SIWZ, którą można odebrać w siedzibie Spółdzielni os. Centrum E 16/1 w Krakowie po okazaniu wpłaty 50,00 zł za specyfikację na konto bankowe: PKO BP S.A. 10 1020 2892 0000 5702 0017 4144.Oferty należy składać do dnia 23.09.2019 r. do godz. 17.00. 

Informacje dla mieszkańców


Sprawy członkowskie

W związku z wejściem z dniem 9 września 2017 roku zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali staja się z mocy prawa Członkami Spółdzielni.

Osoby posiadające odrębną własność do lokalu mają prawo do bycia Członkiem Spółdzielni, jednak w ich przypadku wymagane jest zadeklarowanie chęci zostania Członkiem Spółdzielni.

Zmiany przepisów znoszą obowiązek wpłaty udziałów i wpisowego. Przyjęcie w poczet Członków Spółdzielni odbywa się bez opłat.


Wywóz śmieci wielkogabarytowych

Wywóz rzeczy nietypowych odbywa się w drugi piątek każdego miesiąca: 08.02.2019r., 08.03.2019r., 12.04.2019r., 10.05.2019r., 14.06.2019r., 12.07.2019r., 09.08.2019r., 13.09.2019r., 11.10.2019r., 08.11.2019r., 13.12.2019r.


"Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budostal”
ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego
na kompleksową obsługę prawną Spółdzielni Mieszkaniowej wybrano ofertę
Madejski, Sasiński, Starowicz Radcowie Prawni Sp.P. ul. Żółkiewskiego 24/10,31-539 Kraków."


Referendum wykupu gruntu

1. Plik PDF

2. Plik PDF

 


Rada Nadzorcza pełni dyżury w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 16 - 17 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Budostal" 31-934 Kraków os. Centrum E 16/1  

Brak wpisów