Informacje dla mieszkańców


Zasady udzielania informacji przez SM

Zarząd SM „Budostal” postanawia, wydać Zarządzenie nr 3, które dot. udzielania członkom spółdzielni informacji do których są uprawnieni. Udzielanie informacji na mocy odnośnych przepisów odbywać się może jedynie na podstawie pisemnego wniosku, złożonego przez członka w formie papierowej lub pocztą elektroniczną. Forma pisemna jest niezbędna w celu jednoznacznej identyfikacji uprawnień członka do uzyskania wnioskowanej informacji.

Komunikacja za pomocą poczty elektronicznej musi zostać poprzedzona złożeniem przez członka spółdzielni oświadczenia o adresie mailowym, który będzie wykorzystywany w komunikacji z SM „Budostal”.

W szczególności w sprawach dotyczących rozrachunków z tytułu należności czynszowych członek może wyznaczyć pełnomocnika i poinformować o tym fakcie biuro SM „Budostal”. Tryb udzielania informacji pełnomocnikowi jest analogiczny jak członkowi spółdzielni.


Sprawy członkowskie

W związku z wejściem z dniem 9 września 2017 roku zmian w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych osoby posiadające spółdzielcze prawa do lokali staja się z mocy prawa Członkami Spółdzielni.

Osoby posiadające odrębną własność do lokalu mają prawo do bycia Członkiem Spółdzielni, jednak w ich przypadku wymagane jest zadeklarowanie chęci zostania Członkiem Spółdzielni.

Zmiany przepisów znoszą obowiązek wpłaty udziałów i wpisowego. Przyjęcie w poczet Członków Spółdzielni odbywa się bez opłat.


Wywóz śmieci wielkogabarytowych

Wywóz rzeczy nietypowych odbywa się w drugi piątek każdego miesiąca: 08.02.2019r., 08.03.2019r., 12.04.2019r., 10.05.2019r., 14.06.2019r., 12.07.2019r., 09.08.2019r., 13.09.2019r., 11.10.2019r., 08.11.2019r., 13.12.2019r.


"Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budostal”
ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego
na kompleksową obsługę prawną Spółdzielni Mieszkaniowej wybrano ofertę
Madejski, Sasiński, Starowicz Radcowie Prawni Sp.P. ul. Żółkiewskiego 24/10,31-539 Kraków."


Referendum wykupu gruntu

1. Plik PDF

2. Plik PDF

 


Rada Nadzorcza pełni dyżury w pierwszy poniedziałek miesiąca w godzinach od 16 - 17 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej "Budostal" 31-934 Kraków os. Centrum E 16/1  

Brak wpisów

archiwum informacji →