Ogłoszenia o przetargach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budostal”

31-934 Kraków, os. Centrum E 16/1 tel./fax +48 12 643-19-91, 644-07-59 NIP 6750007050, REGON 000990540


SM „Budostal” ogłasza przetarg nieograniczony na następujące roboty:

  1. Wymiana stalowej ślusarki (witryny, okna, drzwi) na ślusarkę aluminiową w lokalach użytkowych w budynku os. Centrum E 25.
  2. Ocieplenie części okrągłej budynku nr 19 oraz remont słupów okrągłych przy budynkach nr 4, 17 i 19 na os. Centrum E.
  3. Remont pokrycia dachowego wraz z ociepleniem stropodachu w budynku os. Centrum E 25.

Informacje dotyczące przetargu zawarte są w SIWZ, którą można odebrać w siedzibie S.M. "BUDOSTAL” os. Centrum E 16/1 w Krakowie po okazaniu wpłaty 50,00 zł za specyfikację na konto bankowe: PKO BP S.A. 10 1020 2892 0000 5702 0017 4144. Oferty należy składać do dnia 19.06.2019 r. do godz. 14.00.

Godziny urzędowania: poniedziałek 7.30-17.00, od wtorku do czwartku 7.30—15.30, piątek 7.30-14.00 tel./fax 12 643 19 91

Ogłoszenie o przetargu 01.2019