Ogłoszenia o przetargach

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budostal”

31-934 Kraków, os. Centrum E 16/1 tel./fax +48 12 643-19-91, 644-07-59 NIP 6750007050, REGON 000990540