Plan osiedla Centrum E

Legenda:

- budynki
- Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. M. Karłowicza, www.zpsmuz.pl
- siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej "Budostal" (os. Centrum E 16/1)