Telefony alarmowe

Pogotowie ratunkowe: 999
Straż pożarna: 998
Policja: 997,112
Policja kryminalna (całodobowy): 012 413 44 44
Policja: os Zgody 10, 012 644 44 44
Straż Miejska - 986, 012-680-12-00
Pogotowie gazowe 992, 656 50 36
Pogotowie energetyczne 644-12-10
Pogotowie MPEC 993 , 644-18-72
Pogotowie wodno-kan. (fekalia) 422-92-05
Pogotowie dźwigowe LIFTEX 415-14-20, 0501-471-125

Biuro Zarządu Spółdzielni:

tel. 012 644 07 59
tel. 012 643 19 91 więcej danych →

Firma konserwacyjna "eMBe":

Internet: AVOTECH, 012 643 61 35: