Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budostal”

31-934 Kraków, os. Centrum E 16/1 tel./fax +48 (012) 643-19-91, 644-07-59


Nowoczesne i profesjonalne zarządzanie nieruchomościami, 25 lat doświadczenia


Nasza oferta obejmuje usługi w zakresie zarządzania i administrowania budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, usługowymi i nieruchomościami niezabudowanymi. W wielu wypadkach nasze usługi zawsze dostosowywane do potrzeb konkretnej nieruchomości doprowadziły do poprawy stanu technicznego nieruchomości i funkcjonalności. W zakresie zarządzania i administrowania nieruchomościami funkcjonujemy od 1988 roku. Przez ten okres zdobyliśmy gruntowne doświadczenie i wypracowaliśmy wysoki standard usług, tak aby w pełni zadowolić wymagania naszych klientów. Zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pracowników. Osoby zarządzające nieruchomościami posiadają uprawnienia zawodowe wydane przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz ubezpieczenie OC.


Produkty i usługi

Pragniemy zaoferować Państwu współpracę w ramach usług zarządzania i administracji budynkami takimi jak:
• budynki prywatne,
• budynki mieszkaniowe,
• obiekty komercyjne,
• osiedla domków jednorodzinnych,
zapewniając kompleksową obsługę budynków pod względem ich technicznego utrzymania, administracyjnym, ekonomiczno-prawnym i finansowo-księgowym, a w szczególności w zakresie:
- obsługi administracyjno-eksploatacyjnej,
- obsługi prawnej,
- obsługi finansowo-księgowej i windykacji,
- obsługi technicznej, wykonanie pomiarów i kosztorysów przedsięwzięć remontowych,
- właściwego utrzymania stanu sanitarnego i porządkowego wewnątrz budynku i w jego otoczeniu,
- usuwanie awarii technicznych i ich skutków oraz wykonania napraw bieżących i konserwacji,
- sporządzania planu gospodarczego dla nieruchomości,
- przeprowadzanie rocznych i pięcioletnich kontroli stanu technicznego budynków i znajdujących się w nich instalacji i urządzeń oraz elementów wyposażenia technicznego,
- zawieranie i renegocjonowanie umów o dostawy, roboty budowlane, nadzór nad wykonaniem umów dotyczących obsługi nieruchomości.

Zachęcamy do skorzystania z oferty naszej Spółdzielni.
Przedstawiona oferta jest każdorazowo modyfikowana w zależności od potrzeb klientów, stanu technicznego nieruchomości, jej przeznaczenia i innych okoliczności.

Z poważaniem
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Budostal”

_______________________________________________________________________________________________________
NIP 675-000-70-50, REGON 000990540
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. VI O /Kraków 10 1020 2892 0000 5702 0017 4144
e-mail: smbudostal@op.pl